Weber reinigingsset voor tegel & gevel 2,5 l

39.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De reinigingsset voor gevel & tegel van Weber bevat alles om je gevels & tegels te verlossen van witte uitslag of cementsluier: een speciaal reinigingsmiddel (2,5 liter), een kwast en handschoenen. Tip: Weber heeft verschillende sets voor verschillende klussen.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Verwijdert witte uitslag en andere cementgebonden vervuilingen
  Productnummer 508815
  Merk Weber Beamix
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Type Reinigingspakket
  Kleur Transparant
  Kleurfamilie Transparant
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken